Betong Consult brosjyre      Film, Betong rehabilitering

business-iconBetong Consult AS
Betong Consult AS driver rådgivning, prosjekt- og byggeledelse hovedsakelig innen rehabilitering av eksisterende bygg i alle størrelser.
business-iconOver 30 års erfaring
Betong Consult AS er et rådgivende ingeniørfirma med tilhørighet i Bergen. Vi har over 30 års erfaring og kompetanse innenfor et bredt tjenestespekter.
business-iconVi ivaretar bygningsmassen
Under mottoet «Vi bevarer fortiden langt inn i fremtiden» bistår vi våre oppdragsgivere med å ivareta den unike bygningsmassen som mange av våre oppdragsgivere forvalter.

 

business-iconRehabilitering
Vi har spisskompetanse innen rehabilitering for monumentale og historiske bygg. Samt bred erfaring for alle typer rehabiliteringsoppgaver for betong, mur, tre, stål, aluminium, glass.
business-iconFleksible tjenester
Vi tilpasser våre tjenester til hver enkelt byggherres behov innenfor ingeniørtjenester, prosjektøkonomi, prosjektstyring og byggeledelse. Vi tilbyr personlig oppfølging der samme konsulent eller konsulenter følger prosjektet gjennom alle faser.