BETONG CONSULT HAR VUNNET ANBUDSKONKURRANSE FOR OPERAEN I OSLO

Betong Consult AS vant anbudskonkurransen for Operaen i Oslo; «Tilstandsanalyse og forslag til tiltak for beskyttelse av utendørs marmor». Oppdragsgiver er Statsbygg.

Konkurransen ble vunnet av Betong Consult AS på bakgrunn av den best sammensatte prosjektgruppe i forhold til kompetanse, oppdragsforståelse, og lange erfaring med beskyttelse og vedlikehold av marmorbygg. Prosjektgruppen er i tillegg til Betong Consult AS sammensatt av deltakere fra universitetsmiljø i Hellas og Italia samt deltakere innenfor nanoteknologi i inn- og utland.    

Den fredete kulturperlen, Operahuset, har stor interesse fra publikum og presse, både nasjonalt og internasjonalt. «Alle» synes å ha en formening om årsak til misfarging av marmoren. Prosjektgruppens hovedoppgave er å finne årsak til misfarging av marmor, fremkomme med løsning for å fjerne rester av tidligere påførte overflatebehandlinger samt å finne egnet beskyttelse for fremtidig vedlikehold.

Betong Consult AS ser frem til å jobbe med dette spennende og krevende oppdraget fremover.

 

Kommentarer (0)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>