Forsvarsbygg – Prosjektledelse og Prosjekteringsledelse

Betong Consult markerer i disse dager at det første året, av inntil fire år, med utmerket samarbeid med Forsvarsbygg på Haakonsvern er gjennomført.

Kontrakten gjelder utførelse av oppdrag knyttet til prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse av bygge- og anleggsprosjekter, med hovedvekt på tidlig fase.

Vi ser frem til inntil 3 år videre med fortsatt godt samarbeid.

Kommentarer (0)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>