Arkivet

Monthly Archives for august 2019

Bergen Rådhus – fra prosjekteringsfase til utførelsesfase

Sommeren 2019 gikk rehabiliteringen på rådhuset over i en ny fase, utførelsesfasen, og de krevende arbeidene med betong fasadene ble igangsatt. Rådhuset har fasader i sandblåst naturbetong med tilslag av […]