Bergen Rådhus – fra prosjekteringsfase til utførelsesfase

Sommeren 2019 gikk rehabiliteringen på rådhuset over i en ny fase, utførelsesfasen, og de krevende arbeidene med betong fasadene ble igangsatt.

Rådhuset har fasader i sandblåst naturbetong med tilslag av rundslipt elvesingel. Naturbetong som materialbruk var arkitekt Erling Viksjø’s patenterte oppfinnelse sammen med sivilingeniør Sverre Jystad.

    

En del av skadene på rådhuset blir reparert med bruk av elvesingel fra Modalen, som er samme område som arkitekt Viksjø hentet steinene fra under byggingen.

Betong Consult AS har i tillegg til prosjekteringsledelse også ansvaret for den tekniske byggeledelsen for de utvendige betongarbeidene.

Fasadeprosjektet skal etter planen være ferdigstilt i løpet av 2021.

Kommentarer (0)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>