Nyrehabiliterte fasader og øvrige bygningsdetaljer på Hamar Krematorium

På oppdrag for Hamar kommune har Betong Consult AS utført prosjektering og byggeledelse av de unike fasadene på Hamar Krematorium.

Hamar Krematorium har fasader som er pusset med en hvit mineralittpuss med rikelig tilslag av mineraler og glimmer. Bygningen er tegnet av arkitekt Rolf Prag og oppført i en funksjonalistisk stil, med store flater, rette linjer og geometriske former. Hamar Krematorium ble tatt i bruk i 1938, i en tidsepoke hvor mineralittpuss som dekorativ sluttpuss ble mye benyttet.

   

Hamar Krematorium har ikke en offisiell fredningsstatus, men er av høy antikvarisk verdi og er et signalbygg med betydelig verneverdi i Hamar. Alle tiltak og inngrep som er utført under rehabiliteringen er godkjent av antikvarisk myndighet, i tråd med antikvariske prinsipper. Blant annet ble korset i glassmosaikkfliser, som utsmykket bygningens frontparti, skiftet ut på grunn av dårlig tilstand. Nytt kors ble erstattet og tilbakeført som en kopi av det originale stålkorset som opprinnelig tegnet av arkitekt Prag.

Utførende hovedentreprenør har vært Smørholm AS. Gjenstående arbeider ferdigstilles sommeren 2020.

 

Kommentarer (0)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>