Rådgivning

På et tidlig stadie i forbindelse med planer om rehabilitering, ombygging eller utbedringstiltak kan vi bistå byggherren med rådgivning for planlegging og gjennomføring av prosjektet.

Våre erfarne ansatte setter seg inn i bygningens historikk og tilstand, samt byggherrens ønsker og mål for ønskete tiltak. I et tett samarbeid med oppdragsgiver fremkommer vi med adekvate råd angjeldende mulige løsningsvalg, metodevalg, produktvalg, entreprisemodeller, prosjekteringsmodeller og bygningens muligheter og eventuelle begrensninger for å kunne oppnå ønskede resultater.

Vi har et bredt kontaktnett i inn- og utland som vi benytter i forbindelse med særlige utfordringer og problemstillinger. I vårt kontaktnett finnes også dyktige håndtverkere og entreprenører som gjennom lang erfaring og spesiell interesse for kvalitet og sitt håndtverk kan bistå.

På et hvilket som helst stadie i byggeprosessen kan vi kontaktes for rådgivningstjenester f.eks i forbindelse med spesielle problemområder eller hvis vår spesialkompetanse kan bidra til at prosjektet får tilført innspill basert på vår erfaring og vurdering.