business-icon

Vi tilpasser våre tjenester til hver enkelt byggherres behov.

BYGG

Prosjekt- og byggeledelse

For å gjennomføre et vellykket prosjekt er det mange viktige kriterier som må avklares fra utredning av prosjektet til ferdigstillelse.

spesialmortler

Spesialmørtler

Betong Consult AS utvikler egne resepturer til spesialmørtler, alt etter oppdragsgivers ønske og behov.

272

Rådgivning

På et tidlig stadie i forbindelse med planer om rehabilitering, ombygging eller utbedringstiltak kan vi bistå byggherren med rådgivning for planlegging og gjennomføring av prosjektet.

275

Tilstandsvurdering

Våre erfarne konsulenter foretar alle typer for tilstandskontroller, tilstandsanalyser og utarbeider grundige rapporter med beskrivelser av bygningens tilstand pr. i dag. Vi bistår også med uttaking av prøver for analyse og på bakgrunn av prøveresultater påpeker særlige problemstillinger og tilstand.

270

Antikvarisk

Betong Consult AS har bred erfaring og kontaktnett innen offentlige forvaltning.