Prosjekt- og byggeledelse

For å gjennomføre et vellykket prosjekt er det mange viktige kriterier som må avklares fra utredning av prosjektet til ferdigstillelse.

Spesialmørtler

Betong Consult AS utvikler egne resepturer til spesialmørtler, alt etter oppdragsgivers ønske og behov.

Betong teknologi

Katodisk beskyttelse Katodisk beskyttelse er ofte det eneste økonomisk forsvarlige alternativ til full utskifting av kloridinfiserte betongkonstruksjoner. Metoden baseres på å endre armeringens potensiale til et slikt nivå at korrosjon […]

Rådgivning

På et tidlig stadie i forbindelse med planer om rehabilitering, ombygging eller utbedringstiltak kan vi bistå byggherren med rådgivning for planlegging og gjennomføring av prosjektet.

Tilstandsvurdering

Våre erfarne konsulenter foretar alle typer for tilstandskontroller, tilstandsanalyser og utarbeider grundige rapporter med beskrivelser av bygningens tilstand pr. i dag. Vi bistår også med uttaking av prøver for analyse og på bakgrunn av prøveresultater påpeker særlige problemstillinger og tilstand.

Antikvarisk

Betong Consult AS har bred erfaring og kontaktnett innen offentlige forvaltning.

Søknader og tilskuddsordninger

Betong Consult AS har god kompetanse på utarbeidelse av ulike typer søknader, både når det gjelder søknader til kulturmyndighetene eller søknader i byggeprosjekter.  I forbindelse med disse søknadene, og ellers […]