Betong Consult er operativ med dronetjenester i forbindelse med tilstandsvurderinger og inspeksjoner av bygg og anlegg.

Vi satser på ny teknologi og fremtidsrettede løsninger, og som et ledd i dette inngår bruk av drone.