Betongrehabiliteringsdagene 2021

Betongrehabiliteringsdagene ble avholdt i Oslo i månedsskiftet november/desember 2021 etter at de ble utsatt fra april 2020 grunnet Corona situasjonen. Betong Consult deltok med foredrag fra to av våre ingeniører; Trond Baardseth og Jørgen Algerøy.