Einar Skarsbø døde 10. februar, 78 år gammel.

Det er med sorg vi mottok budskapet om at Siv.ing. Einar Skarsbø er gått bort. Etter 12 år som regionsdirektør for Statsbygg Vest pensjonerte Einar seg fra Statsbygg. Hans interesse og iver for vern av våre historiske bygninger fortsatte, etter hvert som ansatt i seniorteamet i Betong Consult AS fra 2011, og som aktivt styremedlem i Lysøenutvalget i perioden 1996 til 2017.

I Betong Consult var hans store innsikt i en rekke offentlige monumentale bygg uvurderlig. En av hans fanesaker med å dele kunnskap og erfaring med de kommende generasjoners ingeniører og ivaretakere av monumentale bygg, kom mange ansatte til gode.

Einar arbeidet også med offentlige innkjøpsordninger, anbefalinger for entrepriseform i forbindelse med ivaretakelse og rehabilitering av eksisterende kvaliteter i gamle bygg samt antikvariske rehabiliteringsprinsipper og lovverk. Han var aktiv i Betong Consult i en rekke år, frem til sykdom hindret hans ønsker om å være i daglig aktivitet.

Einar brant for at forvaltere og eiere måtte gjøre seg kjent med byggenes historikk før det ble igangsatt nye tiltak. Dette gjaldt særlig Gamlehaugen og Bergen Tinghus der det på grunn av dårlig økonomi ble gjort en rekke midlertidige tiltak på -80 og -90 tallet, som dessverre sto alt for lenge før de fikk en varig løsning.

Vi lærte mye av Einar, og er veldig takknemlig for at hans kunnskap og erfaring kan videreføres i vårt arbeid med monumentale og historiske bygninger for fremtiden. Hans kunnskapsoverføring går ikke tapt, og vil være til nytte i mange år fremover.

Som aktivt styremedlem i Fortidsminneforeningens Lysøenutvalg fra 1996, utførte Einar et betydelig frivillig arbeid med å ivareta Museet Lysøen og Ole Bulls villa. Vi vil her spesielt trekke frem hans innsats med å kartlegge og beskrive den tekniske tilstanden for villaen i 2007-08. Dette verdifulle arbeidet la grunnlaget for Kulturdepartementets store bevilgning til ekstraordinære vedlikeholdstiltak på villaen i forkant av Ole Bull jubileet i 2010.

For kolleger i Betong Consult AS v/ Ranveig Laastad

For tidligere Lysøenutvalget v/ Tor Lund