Byggeindustrien (bygg.no) har publisert en artikkel om rehabiliteringen av Bergen rådhus.

Betong Consults oppdrag med rehabilitering av fasadene på Bergen rådhus:

Bergen rådhus har i perioden 2018 – 2022 gjennomgått totalrehabilitering. Betong Consult har vært engasjert for fasaderehabiliteringen som Prosjektgruppeleder, KP, RIBB og Teknisk byggeleder. Vår underleverandør Betec AS hadde prosjekterings- og byggeledelsesansvar for det katodiske anlegget.