BETONG & TEKNOLOGI

BETONG & TEKNOLOGI

Droneinspeksjoner

Covermeter søk etter armering, plassering, dybde og tykkelse

Kloridanalyser for avklaring av korrosjonsforhold

Trykkfasthetsmålinger for bedømming av betongs styrke

Andre analyser, tester, prøveuttak «in-situ» og ved laboratorier

Katodisk beskyttelse er ofte det eneste økonomisk forsvarlige alternativ til full utskifting av kloridinfiserte betongkonstruksjoner. Metoden baseres på å endre armeringens potensiale til et slikt nivå at korrosjon ikke lenger utgjør en trussel for konstruksjonens fremtidige bæreevne.

KATODISK BESKYTTELSE

Veldokumentert metode

Når armeringsjern i betong ruster svekkes jernet, men det gjelder også betongen, fordi den sprenges i stykker av rustproduktene fra jernet. Slik kan riss, knusingskader og slipp i belegg oppstå. Spesielt akutt er det når rust skyldes salt. I Norge bidrar salting av veier til at mange betongkonstruksjoner utsettes for salt. Bygg i nærheten av sjø, høyhus langs kysten, kaier, broer og P-hus er typiske utsatte konstruksjoner, men vi ser mer og mer kloridproblematikk på alle typer mur/betong bygg i bymiljø der veisalt har vært, eller er, i bruk vinterhalvåret.

Den eneste veldokumenterte metode for å stoppe rusten er katodisk beskyttelse (KB). Katodisk beskyttelse har i flere hundre år vært brukt på skip, og har siden begynnelsen på 1970-tallet også fått stor utbredelse i betong. Alternative metoder som metoder for realkalisering, mekaniske utbedringer, utskifting armeringsjern m.m. blir alltid vurdert før endelig metode anbefales.

I dag er katodisk beskyttelse av betong en etablert metode som er regulert av globale ISO-standarder. Katodisk beskyttelse er en anerkjent metode for å beskytte stål mot korrosjon, og det har vært en sterk økning i anvendelse av katodisk beskyttelse av betongkonstruksjoner de siste 10 årene.

Betong Consult har lang erfaring med grundige tilstandsanalyser, vurdering av anbefalte metode, økonomiske og tekniske konsekvenser, prosjektering og oppfølging i forbindelse med etablering av et katodisk beskyttelsesanlegg.

ANALYSER OG RAPPORTER

Vi tilbyr en rekke betongtekniske analyser og rapporter

Blant annet:
  • EKP måling
  • Kloridmåling
  • Måling av karbonatiseringsdybde
  • Kjerneboring og analyse
  • Tynnslipprøve av puss og betong
  • Fuktmåling
  • Måling av korrosjonssvinn i armering
  • Måling av armeringsdybde
  • Betongfasthetsmåling