Betong Consult AS er et rådgivende ingeniørfirma. Våre kjerneverdier er Ærlig, Fleksibel og Engasjert. Vi tilstreber konkret rådgivning som besvarer eiers behov. Vi tilstreber å finne fleksible løsninger som ivaretar hensyn til eksisterende kvaliteter og sjiktoppbygninger. Vi er engasjert i faget og følger aktivt med i utviklingen og mulighetene som ligger i ny teknologi.

Betong Consult AS ble etablert i 1987 med formål og hovedfokus på rehabilitering av betongkonstruksjoner.

Da selskapet gikk inn i det 21. århundre besto prosjektene av en blanding av historiske og monumentale bygg, samt et bredt spekter av rehabilitering av mer moderne forretnings- og boligkomplekser. Erfaringsoverføring fra selskapets seniorteam, videreutdanning samt ny fagkunnskap om metoder og løsninger, har styrket selskapet ytterligere.

I dag løser Betong Consult større og mindre prosjekter innen rehabilitering av alle bygningstyper både utvendig og innvendig, samt påbygg/tilbygg i rehabiliteringssammenheng.

Vi er stolte over fantastisk kompetente personer i staben vår.

Vi bevarer fortiden langt inn i fremtiden!

Personlig oppfølging, kort responstid, høy kvalitet og utstrakt kvalitetssikring kombineres med et bredt kontaktnett i inn- og utland og en stor produkt- og metode kompetanse for å leve opp til vårt motto.