RÅDGIVENDE INGENIØRER

Betong Consult AS er et uavhengig rådgivende ingeniørfirma som bistår eiere og forvaltere med ivaretagelse og utvikling av deres unike bygningsmasser.

TJENESTER

Tilstandvurdering
Prosjektering
Prosjektledelse
Byggeledelse
Helse Miljø og Sikkerhet
Antikvarisk rådgivning
Analysearbeid
Droneinspeksjon
Film og Foto dokumentasjon
Puss og Mørtel analyser
Betonganalyser
Armeringsundersøkelser
Tynnslipsanalyser
Andre analyser, tester og prøveuttak
Undervannsinspeksjon

DIGITALT KURS I MINERALITTPUSS

Mineralittpuss – egenskaper og reparasjon – avholdt 06.09.2022.
Nytt kurs er berammet til 24.01.2023 – mer info kommer snart

PROSJEKTER

Vi er stolt av fortiden og engasjert for fremtiden