BERGEN BØRS

  • Arkeologiske undersøkelser med NIKU
  • Tilstandsundersøkelser, analyser og tilstandsrapport
  • Sokkel og fundament og den automatisk fredete grunnen
  • Mulighetsanalyser og antikvariske avklaringer