Bergen Elektriske Sporvei

På vegne av foreningen Bergens Elektriske Sporvei har Betong Consult vært engasjert til å gi en vurdering av gamle veggfester for bytrikken. Vurderingen har bidratt til at trikkelinjen Engen – Møhlenpris nå kan driftes.

Betong Consult er glad for å bidra til å få denne historiske funksjonen inn i bybildet igjen.