BERGEN KOMMUNE

HOVEDINSPEKSJON AV DAMMER

32 stk betong og murdammer i damklasse 1-3

 

SVARTEDIKET, ELDRE DAMHUS

Tilstandsanalyse, utarbeidelse av anbudsgrunnlag for rehabilitering

Teknisk rådgivning i byggefasen