BERGEN RÅDHUS

  • Rehabilitering av naturbetong fasadene
  • Tilstandsundersøkelser, tilstandsrapport
  • Forprosjekt og detaljprosjektering
  • Prosjekteringsgruppeledelse
  • Teknisk byggeledelse