BJØLVEFOSSEN ASA

EIENDOMMEN “MESSEN”, ÅLVIK

Tilstandskontroll, forslag til tiltak for rehabilitering av pussede teglsteinsfasader, utarbeidelse av tilbudsgrunnlag.