BUSKERUD VEGKONTOR

 

SPESIALINSPEKSJON AV BRUER

Spesialinspeksjon av Katfoss bru, Bjerke bru og Hole bru

 

BRUER DISTRIKT HALLINGDAL OG RINGERIKE

Hovedinspeksjon av bruer av 280 stk bruer i betong og stål

 

UTVIDET HOVEDINSPEKSJON AV BRUER

Utvidet hovedinspeksjon av bruer E18, RV11 m.fl.

 

BRUER DISTRIKT HØNEFOSS

Hovedinspeksjon av bruer område V og VI, 200 stk bruer i betong og stål

 

BRUER DISTRIKT GEILO

Hovedinspeksjon av bruer område IV, 60 stk bruer i betong og stål

 

BRUER NESBYEN I, II og III, GOL

Tilstandsvurdering og utarbeidelse av kostnadsoverslag