DEN NATIONALE SCENE

Prosjekt- og byggeledelse for:

  • Restaurering, tilbakeføring av teatersalong og scene etter krigsskade
  • Rehabilitering av fasader
  • Rehabilitering og ombygging av Lille Scene og Småscenen
  • Restaurering og rehabilitering av spir, tak og nedløp
  • Etablering av nytt ventilasjonsanlegg og nytt lynvernanlegg