FLØIBANEN

Skansetunnelen

  • Opprusting
  • Tilstandsvurdering og rapport
  • Anbudsprosedyrer
  • Byggeledelse

Nedre stasjon

  • Utvendig rehabilitering av takflater og nedløp
  • Prosjekt- og byggeledelse