FØRDE SENTRALSYKEHUS

  • Tilstandsvurdering og tilstandsrapport
  • Prosjektering av løsninger fasader
  • Prosjekt- og Byggeledelse

 

SYKEPLEIERSKOLEN I FØRDE

  • Tilstandsrapport for betongfasader og tak