FORSKNINGSVEIEN 3 I OSLO

  • Spesialkonsulent for rehabilitering av fasader og vinduer. Mineralittpuss. Nybygg.
  • Teknisk byggeledelse
  • Rådgivende ingeniørtjenester