HAMAR KREMATORIUM

Rehabilitering av fasader og øvrige bygningsdetaljer

HAMAR KREMATORIUM

  • Rådgivende ingeniørtjenester
  • Tilstandsvurdering og rapport
  • Prosjektering
  • Kontrahering
  • Teknisk byggeledelse