HAVFORSKNINGSINSTITUTTET I BERGEN

  • Tilstandsvurdering og rapport med utbedringsforslag
  • Utarbeidelse av anbudsdokumenter for rehabilitering av fasader og betongdekker
  • Byggeledelse