HORDALAND VEGKONTOR


LILAND BRU, VOSS (1.500 M2)

Tilstandsvurdering, utarbeidelse av reparasjonsforslag og

anbudsdokumenter, teknisk oppfølging

LANGEBRUA, VOSS

Tilstandsvurdering, utarbeidelse av reparasjonsforslag og

anbudsdokumenter

AUSTMANNALIATUNNELEN

Skadevurdering og forslag til utbedring av betongskader

i tunnel i forbindelse med overlevering

TORPEVIKA BRO, BERGEN

Prosjektering av katodisk beskyttelse for bropilarer