HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS – KVINNEKLINIKKEN OG BARNEKLINIKKEN

  • Rådgivende ingeniørtjenester
  • Tilstandsvurderinger og rapporter
  • Prosjektering
  • Kontrahering
  • Prosjekt- og Byggeledelse