Hydro Karmøy

  • Tilstandskontroll av kaier, siloer og vasketårn
  • Kontroll av katodisk anlegg