KIRKEVEIEN 16

  • Tilstandsundersøkelser og tilstandsrapport
  • Mulighetsanalyse
  • Innledende fase – fortetning/boligutvikling