KJØTTBASAREN

  • Totalrehabilitering
  • Løpende teknisk rådgivning
  • Forprosjekt/Muilghetsstudier
  • Antikvarisk saksbehandling
  • Prosjektering
  • Konkurranser og kontrahering
  • Byggeledelse
  • Prosjektledelse