POTSDAM KONGSNÆS I BERLIN

  • Prosjekt og byggeledelse for gjenreisning av krigsskadet portal og bygninger i norsk dragestil.