Møllendalsveien 6-8

  • Tilstandsundersøkelse, prøveprogram og rapport
  • Kartlegging av statikk
  • Betongfaglig rådgivning og skadevurdering
  • Anbefaling av tiltak