MØRE OG ROMSDAL VEGKONTOR

BRUER KRISTIANSUND

Tilstandsvurdering med EKP-målinger og utarbeidelse

av reparasjonsforslag og kostnadsoverslag

 

RUNDE BRU

Spesialinspeksjon med EKP-målinger og kloridprøver, og

utarbeidelse av rapport

 

RUNDE BRU

Tilstandsvurdering med EKP-målinger og utarbeidelse

av reparasjonsforslag med kostnadsoverslag