NRK STORE STUDIO PÅ MARIENLYST

  • Tilstandsvurdering og rapport
  • Antikvariske avklaringer
  • Prosjektering
  • Kontrahering
  • Prosjekt- og Byggeledelse