NYE SANDVIKSVEI 56 B

  • Tilstandsvurdering og tilstandsrapport
  • Anbudsprosedyre
  • Prosjekt- og byggeledelse for rehabilitering av bygningsfasader