OSLO ENERGI AS (TIDL.OSLO LYSVERKER)

 

STOLSVANNSDAMMEN, HALLINGDAL

Prosjektledelse og kvalitetskontroll ved reparasjon

av betongpilarer

Utarbeidelse av arbeidsbeskrivelse, kontrollrutiner

og anbuds­dokumenter for gangbane og brystvern

 

STOLSVANNSDAMMEN, HALLINGDAL (7000 M2)

Overvåking av damhvelv ved EKP-målinger

 

BETONGMASTER

Tilstandsvurdering av betongmaster med bruk av bl.a.

EKP(elektrokjemiskepotensial)-målinger

 

UNDERSTASJON RIS, OSLO

Tilstandskontroll og forslag til tiltak