OPERAEN I OSLO

  • Tilstandskontroll, prøvetaking og analyser
  • Antikvarisk tilstandsrapport med anbefalte løsninger
  • Prosjektgruppeledelse av internasjonal forskergruppe
  • Prosjektledelse