FLØIRESTAURANTEN

  • Rådgivende ingeniørtjenester
  • Tilstandsundersøkelser, prøvetaking, analyser og tilstandsrapport
  • Skisseprosjekt for totalrehabilitering