SANDAKERVEIEN 114 A og B – OSLO

  • Totalrehabilitering av to kontorbygg, garasjeanlegg, utomhusanlegg, samt nybygg/påbygg, mens byggene var i full drift.
  • Tilstandsvurdering og rapport
  • Skisseprosjekter
  • Detaljprosjektering
  • Anbudskonkurranse og kontrahering
  • Prosjekt- og Byggeledelse