SKOLTEGRUNNSKAIEN SKUR 2 – 3

  • Rådgivende ingeniørtjenester
  • Tilstandsvurdering av betongfasader, forslag til rehabilitering, kostnadsoverslag