SMIEN – MØLLENDALSBAKKEN 42 C

  • Antikvarisk dokumentasjon og oppmåling i forbindelse med rivning