Project Description

 

 

SØR-NORGE ALUMINIUM A/S

BETONGKAI PÅ HUSNES

Tilstandsvurdering av korrosjonsskader på kai ved

EKP-målinger over og under vann