STATENS HØYSKOLE FOR KUNSTHÅNDVERK OG DESIGN I BERGEN

  • Tilstandsundersøkelser og tilstandsrapport
  • Prosjektering av løsninger samlet fasader og tak
  • Kontrahering, Prosjekt- og Byggeledelse