FANTOFT STAVKIRKE

  • Prosjektledelse i forbindelse med gjenreisningen av Fantoft Stavkirke etter brannen
  • Prosjektering
  • Kontrahering
  • Prosjekt- og Byggeledelse
  • Herunder spesialløsninger for å finne frem til og gjenskape gamle byggeteknikker