STOKKEDALSLIA BORETTSLAG

  • Tilstandskontroll og prøveprogram av borettslagets garasjeanlegg.
  • Prosjektering, anbudskonkurranse og innstilling.