TELEGRAFBYGNINGEN I BERGEN

  • Rådgivende ingeniørtjenester
  • Tilstandsrapport med utbedringsforslag
  • Prosjektering og konkurransegrunnlag
  • Antikvariske avklaringer
  • Rådgivningstjenester – fredningssak