TOLLBODEN I STAVANGER

  • Tilstandsvurdering og tilstandsrapport med utbedringsforslag
  • Utarbeidelse av anbudsdokumenter
  • Rehabilitering av pussede mursteinsfasader
  • Teknisk rådgivning