BYGNINGER UIB

NATURHISTORISK MUSEUM – BALDAKINEN

  • Tilstandsrapport, utbedringsforslag og anbudsdokumenter for rehabilitering av buegang i murverk. Prosjektledelse

 

BYGNINGER I ALLEGT OG CHRISTIESGT

  • Tilstandsrapport, utbedringsforslag, anbudsdokumenter for rehabilitering av pusset murverk. Byggeledelse

 

PREKLINISKE INSTITUTTER

  • Forprosjekt – tilstandsrapport, utbedringsforslag og kostnadsoverslag for betongelementer